Επικοινωνία, το αρχαίο Οδικό Δίκτυο και η Εγνατία Οδός

Εκτύπωση
 

  Γνώση του αρχαίου οδικού δικτύου και των ιστορικών γεγονότων, με τα οποία συνδέονται οι δρόμοι διαχρονικά. Κατασκευή  ενός αρχαίου δρόμου συγκρίνοντας τις ομοιότητες με τους σύγχρονους, αναφορά στην αξία τους και ιδιαίτερα στο ότι οι δρόμοι ενώνουν τους ανθρώπους, φέρνουν αγαθά και δεν καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον.