title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Home

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΔΡ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ,ΕΠΙΤΙΜΗ ΕΦΟΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

PDF

   

    Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Scuola Nazionale di Archaeologia της Ρώμης, και διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Αρχαιολόγος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με αρμοδιότητα στον Νομό Κοζάνη αρχικά, από το 1983,και Διευθύντρια των ανασκαφών Αιανής και από το 2004 Διευθύντρια της Λ΄ Εφορείας  Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με έδρα την Αιανή και την περιοχή ευθύνης τους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών.

 

 Σε μια περιοχή παραμελημένη και ανερεύνητη έθεσε αμέσως σε εφαρμογή ένα επίμονο πρόγραμμα διάσωσης, προστασίας και ανάδειξης με δεκάδες σωστικές και συστηματικές ανασκαφές, παράλληλα με τον εντοπισμό νέων αρχαιολογικών χώρων, την εκτεταμένη περισυλλογή τυχαίων ευρημάτων, την κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, την προστασία με περιφράξεις και στέγαστρα, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών, την ανάδειξη και αξιοποίηση, την καταγραφή, την συντήρηση, τις μελέτες και δημοσιεύσεις.

            Ανασκαφέας του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου της Αιανής έφερε στο φως και αναδεικνύει με δημοσιεύσεις, διαλέξεις, ντοκιμαντέρ, τα πολύτιμα ιστορικά αυτά στοιχεία, όχι μόνον στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό, το οποίο μπορεί πλέον να επισκεφθεί τους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους της αρχαίας πόλης και της νεκρόπολης. Αποκορύφωμα των προσπαθειών της αυτών αποτελεί η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, έκτασης 4.500 τ.μ., στο οποίο, εκτός της έκθεσης, λειτουργούν άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια συντήρησης και πραγματοποιούνται πρωτοπόρα εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στα πλαίσια του κοινωνικού ρόλου της αρχαιολογίας, που θέλησε παντοιοτρόπως να αναδείξει, θέσπισε διάφορες εκδηλώσεις, όπως ο Δρόμος Απολλοδώρου, προς τιμήν του αρχαίου Αιαναίου αθλητή και τις πορείες με Ιππείς στα ίχνη αρχαίων ιστορικών διαδρομών. Καρπός και στόχος αυτών των πορειών είναι αφενός η ψυχαγωγία και η άθληση και αφετέρου η διερεύνηση της επικοινωνίας της Άνω με την Κάτω Μακεδονία, στοιχεία των οποίων έχει δημοσιεύσει.

            Επί πέντε χρόνια (1996-2001) διεύθυνε με καθημερινή εποπτεία και ανάληψη πάσης φύσεως καθηκόντων, τις 15 σε αριθμό και μεγάλες σε έκταση (περίπου 70 στρέμματα συνολικά) σωστικές ανασκαφές, που επιβλήθηκαν από την κατασκευή των οδών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στον Νομό Κοζάνης, της Εγνατίας Οδού και καθέτων αξόνων. Το 2004, πρώτος χρόνος λειτουργίας της Λ΄ ΕΠΚΑ, σηματοδοτήθηκε από την έναρξη της δεύτερης φάσης των μεγάλων σωστικών ανασκαφών που επιβάλλονται από τα μεγάλα δημόσια έργα και στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών. Τα έργα αυτά, πολλά και πολύμορφα, όπως κατασκευή οδικού δικτύου, λιγνιτωρυχεία και φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε., αγωγοί ύδρευσης και τηλεθέρμανσης, επιβάλλουν έκτοτε τη διενέργεια μεγάλου αριθμού (από δέκα έως είκοσι) σωστικών ανασκαφών ετησίως και μάλιστα εκτεταμένων, με απασχόληση προσωπικού που φθάνει και ξεπερνά τα 900 άτομα.

            Πλήθος μελετών και άρθρων της σε ελληνικά και ξένα περιοδικά έχουν ως θέμα τα νέα ανασκαφικά δεδομένα, με ιστορικά συμπεράσματα, τα οποία έδωσαν νέα διάσταση στην ιστορία τόσο της Άνω Μακεδονίας όσο και της υπόλοιπης Μακεδονίας ευρύτερα. Συγγραφέας πλήθους άρθρων και βιβλίων (περί τα 130), όπως των αρχαιολογικών οδηγών της Αιανής, της Κοζάνης και του Βελβεντού, βιβλίων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, καθώς και του δίτομου έργου Βόϊον - Νότια Ορεστίς, Αρχαιολογική Έρευνα και Ιστορική Τοπογραφία. Από το 2010 θέσπισε την ετήσια επιστημονική συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω Μακεδονία, τη οποίας εκδόθηκε ήδη ένας τόμος πρακτικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μια περιοχή παραμελημένη και ανερεύνητη έθεσε αμέσως σε εφαρμογή ένα επίμονο πρόγραμμα διάσωσης, προστασίας και ανάδειξης με δεκάδες σωστικές και συστηματικές ανασκαφές, παράλληλα με τον εντοπισμό νέων αρχαιολογικών χώρων, την εκτεταμένη περισυλλογή τυχαίων ευρημάτων, την κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, την προστασία με περιφράξεις και στέγαστρα, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών, την ανάδειξη και αξιοποίηση, την καταγραφή, την συντήρηση, τις μελέτες και δημοσιεύσεις.

            Ανασκαφέας του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου της Αιανής έφερε στο φως και αναδεικνύει με δημοσιεύσεις, διαλέξεις, ντοκιμαντέρ, τα πολύτιμα ιστορικά αυτά στοιχεία, όχι μόνον στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό, το οποίο μπορεί πλέον να επισκεφθεί τους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους της αρχαίας πόλης και της νεκρόπολης. Αποκορύφωμα των προσπαθειών της αυτών αποτελεί η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, έκτασης 4.500 τ.μ., στο οποίο, εκτός της έκθεσης, λειτουργούν άριστα εξοπλισμένα εργαστήρια συντήρησης και πραγματοποιούνται πρωτοπόρα εκπαιδευτικά προγράμματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στα πλαίσια του κοινωνικού ρόλου της αρχαιολογίας, που θέλησε παντοιοτρόπως να αναδείξει, θέσπισε διάφορες εκδηλώσεις, όπως ο Δρόμος Απολλοδώρου, προς τιμήν του αρχαίου Αιαναίου αθλητή και τις πορείες με Ιππείς στα ίχνη αρχαίων ιστορικών διαδρομών. Καρπός και στόχος αυτών των πορειών είναι αφενός η ψυχαγωγία και η άθληση και αφετέρου η διερεύνηση της επικοινωνίας της Άνω με την Κάτω Μακεδονία, στοιχεία των οποίων έχει δημοσιεύσει.

            Επί πέντε χρόνια (1996-2001) διεύθυνε με καθημερινή εποπτεία και ανάληψη πάσης φύσεως καθηκόντων, τις 15 σε αριθμό και μεγάλες σε έκταση (περίπου 70 στρέμματα συνολικά) σωστικές ανασκαφές, που επιβλήθηκαν από την κατασκευή των οδών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στον Νομό Κοζάνης, της Εγνατίας Οδού και καθέτων αξόνων. Το 2004, πρώτος χρόνος λειτουργίας της Λ΄ ΕΠΚΑ, σηματοδοτήθηκε από την έναρξη της δεύτερης φάσης των μεγάλων σωστικών ανασκαφών που επιβάλλονται από τα μεγάλα δημόσια έργα και στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών. Τα έργα αυτά, πολλά και πολύμορφα, όπως κατασκευή οδικού δικτύου, λιγνιτωρυχεία και φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε., αγωγοί ύδρευσης και τηλεθέρμανσης, επιβάλλουν έκτοτε τη διενέργεια μεγάλου αριθμού (από δέκα έως είκοσι) σωστικών ανασκαφών ετησίως και μάλιστα εκτεταμένων, με απασχόληση προσωπικού που φθάνει και ξεπερνά τα 900 άτομα.

            Πλήθος μελετών και άρθρων της σε ελληνικά και ξένα περιοδικά έχουν ως θέμα τα νέα ανασκαφικά δεδομένα, με ιστορικά συμπεράσματα, τα οποία έδωσαν νέα διάσταση στην ιστορία τόσο της Άνω Μακεδονίας όσο και της υπόλοιπης Μακεδονίας ευρύτερα. Συγγραφέας πλήθους άρθρων και βιβλίων (περί τα 130), όπως των αρχαιολογικών οδηγών της Αιανής, της Κοζάνης και του Βελβεντού, βιβλίων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, καθώς και του δίτομου έργου Βόϊον - Νότια Ορεστίς, Αρχαιολογική Έρευνα και Ιστορική Τοπογραφία. Από το 2010 θέσπισε την ετήσια επιστημονική συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω Μακεδονία, τη οποίας εκδόθηκε ήδη ένας τόμος πρακτικών. 

 

 

 

 

 

 

Η Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη γεννήθηκε στην Παναγίτσα Λοκρίδας και σπούδασε Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Scuola Nazionale di Archaeologia της Ρώμης με υποτροφία του Ιταλικού Ινστιτούτου και είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

            Επί δύο χρόνια εργάστηκε ως καθηγήτρια στη Μέση Εκπαίδευση και το 1981, μετά από εξετάσεις, διορίστηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

            Το 1983 της ανατέθηκε η ευθύνη της αρχαιολογικής έρευνας του Νομού Κοζάνης, όπου, όπως είναι γνωστό, η έρευνα δεν είχε συστηματοποιηθεί, και μόνον ελάχιστες σωστικές ανασκαφές είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε.

            Αποτέλεσμα της εργατικότητας, αυταπάρνησης, σοβαρότητας που την διακρίνει είναι η εκτεταμένη έρευνα του Nομού, που αριθμεί δεκάδες ανασκαφών.

            Έθεσε αμέσως σε εφαρμογή ένα επίμονο πρόγραμμα διάσωσης, προστασίας και ανάδειξης στο Νομό Κοζάνης με δεκάδες σωστικές και συστηματικές ανασκαφές, παράλληλα με τον εντοπισμό νέων αρχαιολογικών χώρων, την εκτεταμένη περισυλλογή τυχαίων ευρημάτων, την κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, την προστασία με περιφράξεις και στέγαστρα, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών και των παιδιών με εκπαιδευτικά προγράμματα, την ανάδειξη και αξιοποίηση, την καταγραφή, τη συντήρηση, τις μελέτες και δημοσιεύσεις.

            Ανασκαφέας του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου της Αιανής από τη δεκαετία του 1980 έφερε στο φως και ανέδειξε στο έπακρο με δημοσιεύσεις, διαλέξεις, ντοκιμαντέρ τα πολύτιμα ιστορικά αυτά στοιχεία, όχι μόνον στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό, το οποίο μπορεί πλέον να επισκεφθεί τους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους της αρχαίας πόλης και της βασιλικής νεκρόπολης.

            Αποκορύφωμα των προσπαθειών της αυτών αποτελεί η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, 4.500 τ. μ., o εξοπλισμός και η έκθεση των αρχαιοτήτων σ’ αυτό.

            Με τη συναίσθηση ευθύνης και τη σπάνια ευαισθησία που την διακρίνει για την διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς, αναγνώρισε τον πολύτιμο ρόλο της συντήρησης, κατανοώντας γρήγορα τα νέα επιστημονικά δεδομένα αυτής και τις δυνατότητες που η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει.

Εξασφάλισε τη χρηματοδότηση και οργάνωσε σύγχρονα Εργαστήρια Συντήρησης στο καινούργιο Μουσείο της Αιανής, όπου τα τελευταία χρόνια δέχεται και σπουδαστές της επίσημης σχολής του Κράτους, των ΤΕΙ Αθηνών για εκπαίδευση.

Επί πέντε χρόνια (1996-2001) διεύθυνε με καθημερινή εποπτεία και ανάληψη πάσης φύσεως καθηκόντων, τις 15 σε αριθμό και μεγάλες σε έκταση (περίπου 70 στρέμματα συνολικά) σωστικές ανασκαφές, που επιβλήθηκαν από την κατασκευή των οδών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στον Νομό Κοζάνης, της Εγνατίας Οδού και καθέτων. Το 2004, πρώτος χρόνος λειτουργίας της Λ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σηματοδοτήθηκε από την έναρξη της δεύτερης φάσης των μεγάλων σωστικών ανασκαφών που επιβάλλονται από τα μεγάλα δημόσια έργα στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών. Τα έργα αυτά, πολλά και πολύμορφα, όπως κατασκευή οδικού δικτύου, λιγνιτωρυχεία και φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε., αγωγοί ύδρευσης και τηλεθέρμανσης, επιβάλλουν έκτοτε τη διενέργεια μεγάλου αριθμού (από δέκα έως είκοσι) σωστικών ανασκαφών ετησίως και μάλιστα εκτεταμένων, με απασχόληση προσωπικού που ξεπερνά, πλέον, τα 900 άτομα.

            Στα πλαίσια του κοινωνικού ρόλου της αρχαιολογίας, που θέλει παντοιοτρόπως να αναδείξει, θέσπισε διάφορες εκδηλώσεις, όπως ο Δρόμος Απολλοδώρου, προς τιμή του αρχαίου Αιαναίου αθλητή και τις πορείες με Ιππείς στα ίχνη αρχαίων ιστορικών διαδρομών. Καρπός πέντε τέτοιων διαδρομών, Αιανής-Βεργίνας, Αιανής-Μίεζας (Νάουσας), Αιανής-Δίου, Αιανής–Φλώρινας και Αιανής–Σπηλαίου Γρεβενών, ήταν αφενός η ψυχαγωγία και η άθληση και αφετέρου η διερεύνηση της επικοινωνίας της Άνω με την Κάτω Μακεδονία, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύτηκαν, ήδη, σε ένα επιστημονικό άρθρο.

            Πλήθος μελετών και άρθρων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά έχουν ως θέμα τα νέα ανασκαφικά , με ιστορικά συμπεράσματα που έδωσαν νέα διάσταση στην ιστορία τόσο της Άνω Μακεδονίας, όσο και της υπόλοιπης Μακεδονίας γενικότερα.

            Είναι η συγγραφέας πλήθους άρθρων και βιβλίων (πάνω από 100), όπως των αρχαιολογικών οδηγών της Αιανής, της Κοζάνης, του Βελβεντού, του δίτομου έργου Βόιον-Νότια Ορεστίς, Αρχαιολογική Έρευνα και Ιστορική Τοπογραφία, καθώς και βιβλίων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που εφαρμόζονται σε 15 θεματικές ενότητες (αθλητισμός, αρχαία διατροφή, γλυπτική, νομίσματα κτλ.).

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ

ΔΡ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Λ΄ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΝΟΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

 

 

Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Αιανή Κοζάνης 500 04

Τηλ./Fax: 24610-98800/1

E-mail: efakoz@culture.gr

         

EΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2022

 ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΤΟ  ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ

για περισσότερα πατήστε εδώ


ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ

ΑΡΧΟΝΤΙΚ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΟΥΡΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17:00

για περισσότερα πατήστε εδώ


ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ

για περισσότερα πατήστε εδώ


ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ  4 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2021

για περισσότερα πατήστε εδώΕΗΚΠ 2021

"Πέρα από το 'σύνορον' του Καποδίστρια"

για περισσότερα πατήστε εδώ


ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ 2021 

"Από..έρωτα"

μουσικοθεατρική

παράσταση στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αιανής  

για περισσότερα πατήστε εδώ


¨Πανούργα χήρα" θεατρικη

παράσταση στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αιανής Σάββατο

 24 Ιουλίου 2021

για περισσότερα πατήστε εδώ

Οι θεατρικές παραστάσεις

¨Μνήμη"και

"Πεθαίνω σαν Χώρα"

για περισσότερα πατήστε εδώ

1o Μέρος του Θεατρικού Τρίπτυχου

« In Situ » με τίτλο "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

για περισσότερα πατήστε εδώ


 Δράσεις  της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης

για περισσότερα πατήστε εδώ


Τα Μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης

στα Ψηφιακά Μουσεία

για περισσότερα πατήστε εδώ


«Νόσος και θεραπεία στον χρόνο» 

για περισσότερα πατήστε εδώ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Ψηφιακή Δράση με τίτλο 

«Νόσος και θεραπεία στον χρόνο» 

για περισσότερα πατήστε εδώ


ΕΛΛΑΔΑ_2021

για περισσότερα πατήστε εδώ


Δευτέρα ως Παρασκευή 8.30 – 16.00.

Σάββατο – Κυριακή: 8.30 – 16.00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ Online

Έχουμε 170 επισκέπτες συνδεδεμένους

FOOTER_LINE1 Designed by JoomlArt.com.