Σφάλμα
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση Ενθεμάτων:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 164 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση Ενθεμάτων:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 164 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση Ενθεμάτων:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 164 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση Ενθεμάτων:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 164 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση Ενθεμάτων:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 164 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση Ενθεμάτων:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 164 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση Ενθεμάτων:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 164 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Σφάλμα κατά τη φόρτωση Ενθεμάτων:MySQL server has gone away SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 164 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering

2018

PDF


Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο:

«Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης βόρειας συνοικίας  οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοϊου».

για να δείτε την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

πατήστε εδώ


Προκήρυξη πρόσληψης  επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου


 • ΠΕ Αρχαιολόγοι Σαράντα δύο (42) θέσεις
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Ομάδα Α) Έξι (6) θέσεις
 • ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων Τρείς (3) θέσεις
 • ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες Διακόσιες (200) θέσεις

   για να δείτε την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   πατήστε εδώ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ.ΣΟΧ 1/2018

   Για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

   για να δείτε την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   πατήστε  εδώ

   για να δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης

   πατήστε  εδώ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ.ΣΟΧ 2/2018

   Για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

   για να δείτε την  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   πατήστε  εδώ