2004

Εκτύπωση

Διενεργήθηκαν μικρής έκτασης σωστικές ανασκαφές:

1.Σέρβια, θέση Κοκκινόη

2. Σέρβια, θέση Γέφυρα

2. Μηλιά, κατά τη διάνοιξη δρόμου προς Άνω Κώμη

4. Ποντοκώμη, θέση Βρύση

5. Αιανή, οικόπεδο Τσανόπουλου 

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2011 11:49 )