2000

Εκτύπωση
1)            Αιανή, θ. Λειβάδια-Νεκρόπολη, ανασκαφή νεκροταφείου με περίβολο

    Ύστερης εποχής χαλκού.

2)      Πολύμυλος, ανασκαφή ελληνιστικού οικισμού, ευρήματα και άλλων περιόδων.

3)         Ξηρολίμνη, θ. Πόρτα, Ιερό Απόλλωνα.

4)         Κοζάνη, Μονή Ανάληψης, νεκροταφείο ελληνιστικών χρόνων.

5)         Ποντοκώμη, θ. Βρύση, οικισμός ρωμαϊκών χρόνων.

-Αρχαϊκό νεκροταφείο.

-Ρωμαϊκό νεκροταφείο.

-Προϊστορική εγκατάσταση.

6)         Ασβεστόπετρα, θ. Διαβατόπετρα, ανασκαφή οικιστικών λειψάνων από

τον 4ο αι. μ.Χ.

Τελευταία Ενημέρωση ( Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2011 11:56 )