title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title
Home Δελτία Τύπου ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (2) ΚΑΤΑ ΤΟ 2010(2011) ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ.

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (2) ΚΑΤΑ ΤΟ 2010(2011) ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

          Λ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ

         ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

      ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ

 

 

 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (2)

                          ΚΑΤΑ ΤΟ 2010(2011)

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το Συµπόσιο της Χαιδελβέργης οργανώνουν:

Α) Το Ινστιτούτο Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου της Χαιδελβέργης

 

Β)   Το   Αρχαιολογικό   Μουσείο   της   Αιανής/30.   Εφορεία   Προϊστορικών 

 και   ΚλασσικώνΑρχαιοτήτων/Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού

 

Γ) Ο Σύλλογος για την Μελέτη και ιάδοση της Ελληνικής Ιστορίας,

e.V. Weilheim i.OB                               

 

 

 

 Συνοπτική περίψη του Συμποσίου:

 

Οι  νέες  ανασκαφές στην Άνω  Μακεδονία, στις  περιοχές Γρεβενών, Κοζάνης

και  Φλώρινας έφεραν στο φως σηµαντικά αρχαιολογικά ευρήµατα, τα οποία θα

πλουτίσουν και θα εµβαθύνουν τις γνώσεις µας, όσο αφορά την Ιστορία της

περιοχής, από την Παλαιολιθική µέχρι την Ελληνιστική Εποχή. Πολλά από τα

νέα ευρήµατα και τα αποτελέσµατα των ανασκαφών παρουσιάστηκαν για πρώτη

στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής τον Ιούλιο του 2010 και δεν λείπουν τα

εντελώς πρόσφατα ευρήματα. Το Συµπόσιο της Χαιδελβέργης είναι σαν

συνέχεια της παραπάνω επιστηµονικής παρουσίασης και έχει σκοπό να τα εντάξει

σε ένα ευρύτερο φάσµα ρχαιολογικά και ιστορικά) της έρευνας στην Βόρειο-

υτική Μακεδονία.Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 13 εισηγήσεις από Έλληνες

επιστήµονες,που ασχολούνται µε την Αρχαιολογία της Άνω Μακεδονίας και

αποτελούν την βασική επιστηµονική οµάδα της Αιανής και από Γερµανούς

και Αυστριακούς Αρχαιολόγους, που ερευνούν διάφορα θέµατα σχετικά µε την

ιστορία και την αρχαιολογία της Μακεδονίας. Το Συµπόσιο της Χαιδελβέργης

οργανώνουν:

 

Α) Το Ινστιτούτο Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου της Χαιδελβέργης

 

Β Το   Αρχαιολογικό   Μουσείο   της   Αιανής/30.   Εφορεία   Προϊστορικών  

και   ΚλασσικώνΑρχαιοτήτων/Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού

 

Γ) Ο Σύλλογος για την Μελέτη και ιάδοση της Ελληνικής Ιστορίας, e.V. Weilheim i.OB

 

   Πρόγραμμα:

 

   9:00 Προσφωνήσεις /Χαιρετισμοί

  9:30 Νίκος Ευστρατίου (Θεσσαλονίκη):

  Ορεινή Αρχαιολογία στην Ελλάδα .Η περίπτωση της Παλαιολιθικής Πίνδου στην

  περιοχή των Γρεβενών.

  10:00 Γεωργία Καραμήτρου – Μεντεσίδη (Αιανή),Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου

  (Αιανή) Χαρίκλεια Λόκανα (Αιανή): Δύο θέσεις της Αρχαιότερης και Μέσης

   Νεολιθικής στην Ποντοκώμη και στην Μαυροπηγή Εορδαίας    

  10:30 Barbara HOREJS (Βιέννη): Η Προϊστορική Όλυνθος.Ενας λόφος στην

  εποχή του Χαλκού στο πεδίο έντασης μεταξύ Καρπαθίων και Αγαίου 

  11:00 Συζήτηση επί των εισηγήσεων

  11:15 Διάλυμα για Καφέ      

11:45  Χριστίνα Ζιώτα (Αιανή), Αρετή Χονδρογιάννη-Μετόκη (Αιανή)

Ευανθία Μαγγουρέτσιου(Αιανή):

Πρόσφατη προϊστορική έρευνα στην περιοχή της Κίτρινης Λίµνης

 στο Νοµό Κοζάνης

 

12:15   Γεωργία Καραµήτρου-Μεντεσίδη (Αιανή):

Αιανή, Βασιλική Νεκρόπολη: Η έρευνα σε Μυκηναϊκές, Αρχαϊκές

Κλασικές και Ελληνιστικές ταφές

 

12:45  Sabine PABST (Marburg):

Τοπική ενδυµασία και οπλισµός στην περιοχή της Μακεδονίας κατά την

µετάβαση από τη Χαλκοκρατία στην εποχή του Σιδήρου. Έρευνες ως προς

τις εξωτερικές σχέσεις

 

13.15  Συζήτηση επί των εισηγήσεων

13:30 ∆ιάλυµα για µεσηµεριανό γεύµα

 

15:00  Γεωργία Καραµήτρου-Μεντεσίδη (Αιανή)

 ∆ήµητρα Θεοδώρου (Αιανή):

Από την έρευνα στο φράγµα Ιλαρίωνα (Αλιάκµων): Η ανασκαφή στον

Μέγα Άη-Γιώργη και Άγιο Κωνσταντίνο ήµητρας Γρεβενών

 

15:30   Κώστας Μοσχάκης (Αιανή):

Φιλώτας Φλώρινας: Σύνολο αγγείων τοπικού εργαστηρίου

 

16:00  Eva WINTER (Μόναχο):

Πόλης και τείχος. Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις κατά τον σχεδιασµό και

την κατασκευή τειχών πόλεων της Βορείου Ελλάδος

 

16:30  Μαρία εούδηάνθη):

Οι Μακεδόνες στη Θράκη. Μια προσέγγιση από αρχαιολογικής και

ιστορικής πλευράς

 

17:00  Συζήτηση  επί των εισηγήσεων

17:15  Διάλυµα για Καφέ

 

17:30 Ηλίας Σβέρκος (Κέρκυρα):

Η έρευνα της Ιστορίας της Άνω Μακεδονίας στο φως νέων επιγραµµατικών

ευρηµάτων

 

18:00  Μαρίνα Λυκιαρδοπούλου-Πέτρου (Αιανή):

Το πρόγραµµα της συντήρησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

 

18:30  Reinhard STUPPERICH (Χαιδελβέργη):

Αλέξανδρος και Απελλής

 

19:00  Τελική συζήτηση

19:00  Τέλος του Συµποσίου

 

Οργανωτές:

Α) Το Ινστιτούτο Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου της Χαιδελβέργης

Β) Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής/30. Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών

Αρχαιοτήτων/Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού

Γ) Ο Σύλλογος για την Μελέτη και ιάδοση της Ελληνικής Ιστορίας

 e.V. Weilheim i.OB

 

Χορηγοί (µέχρι τις 30.11.11):

Ίδρυµα Σταµατίου εκόζη Βούρου, Αθήνα

Dr.-Ing. Meyer und Partner AG, Baar, Schweiz International Productivity Coaching

MZ-Analysentechnik, Dr. Mathaios und Anna Chatziathanasiou, Mainz

Georgios Vlachos, Arzt, Herzberg am Harz

Dr. Apostolos und Elli Kyriatsoulis, Weilheim i.OB Horst und Hannelore Günther, Ebenhausen/München AEGEAN, A STAR ALLIANCE MEMBER

Ευχαριστούµε το διεθνές επιστηµονικό Forum του Πανεπιστηµίου της Χαιδελβέργης για την

παραχώρηση των χώρων του 

 

         ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

 

1Δύο θέσεις της Αρχαιότερης και Μέσης Νεολιθικής στην Ποντοκώμη

    και στην Μαυροπηγή Εορδαίας 

 

2. Πρόσφατη προϊστορική έρευνα στην περιοχή της Κίτρινης Λίµνης,

     στο Νοµό Κοζάνης

 

3. Αιανή, Βασιλική Νεκρόπολη: Η έρευνα σε Μυκηναϊκές, Αρχαϊκές, Κλασικές και

    Ελληνιστικές ταφές

 

4. Από την έρευνα στο φράγμα Ιλαρίωνα : Η ανασκαφή στον Μέγα Άη-Γιώργη

     σε και Άγιο Κωνσταντίνο Δήμητρας 

 

5.Φιλώτας Φλώρινας: Σύνολο αγγείων τοπικού εργαστηρίου

 

6.Το πρόγραμμα συντήρησης  στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής 

 

 

 

 


 

 

Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Αιανή Κοζάνης 500 04

Τηλ./Fax: 24610-98800/1

E-mail: efakoz@culture.gr

         

EΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ 2022

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ

ΜΑΚΗ ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

THN ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 ΣΤΟ ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ

για περισσότερα πατήστε εδώ


 Όλη η Ελλάδα  ένας Πολιτισμός  2022               

 Παιδική Θεατρική Παράσταση 

27 & 28 Ιουλίου την Τετάρτη & Πέμπτη στις 9:00 μ.μ.

 στον Αύλιο χώρο του Αρχ. Μουσείου Αιανής

για περισσότερα πατήστε εδώ

 


ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

 ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 29 ΜΑΙΟΥ

για περισσότερα πατήστε

 εδώ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2022

 ΕΓΚΑΙΝΙΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΤΟ  ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ

για περισσότερα πατήστε εδώ

Ωράριο Λειτουργίας


Δευτέρα ως Παρασκευή 8.30 – 16.00.

Σάββατο – Κυριακή: 8.30 – 16.00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ Online

Έχουμε 153 επισκέπτες συνδεδεμένους

FOOTER_LINE1 Designed by JoomlArt.com.